Rosa01.dat


highest overall scores

perfect score: 40740
1Finn Jepsen40740

 

evolution of high scores

archives

high scores by level

level # highest confirmed scorehigher scores-to be confirmed
scorefirst reported by first confirmed by scorefirst reported by
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55     
56     
57     
58     
59     
60     
61     
62     
63     
64     
65     
66     
67     
68     
69     
70     
71     
72  474Finn Jepsen
73     
74     
75     
76     
77     
back to main