previous next
back to overall scores

TS2.dat level 13

Forsythia

time limit: 600

1. 447 J.B. Lewis
2. 422 Miika Toukola
3. 383 Tom Rowe